Tietosuojaseloste

Pirkanmaan Voimian tietosuoja

Pirkanmaan Voimia Oy:n toiminnassa käsitellään erilaisia henkilötietoja mm. henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon yhteydessä. Pirkanmaan Voimia Oy on tästä johtuen velvoitettu osoittamaan, että tietosuoja-asiat on huomioitu riittävän hyvin sen toiminnassa. Pirkanmaan Voimia Oy:n tulee varmistaa, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Tämän lisäksi henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä tai tuhoutumiselta.

Pirkanmaan Voimia rekisterinpitäjänä

Laki edellyttää Pirkanmaan Voimia Oy:tä rekisterinpitäjänä laatimaan jokaisesta henkilörekisteristä tietosuojaselosteen. Selosteen avulla informoidaan esimerkiksi asiakkaita siitä, miksi heidän tietojaan kerätään ja mihin tietoja käytetään.