Ekokompassi

Pirkanmaan Voimia on rakentanut ympäristöjohtamisen avuksi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, joka auditoitiin ja hvyäksyttiin joulukuussa 2018. Järjestelmässä on kymmenen kriteeriä, jotka organisaation on täytettävä. Pirkanmaan Voimian ympäristöpolitiikka Vastuullinen Voimia sisältyy järjestelmään.

Ekokompassi-järjestelmän kriteerit

Pirkanmaan Voimian ympäristöpolitiikka

Pirkanmaan Voimian johto on sitoutunut toimimaan ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaisesti ja kantaa vastuun siitä, että kestävä kehitys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Meille kestävä kehitys on toiminnan taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

Palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa huomioimme kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen näkökohdat palvelutuotantoketjun alusta loppuun. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta.

Teemme vastuullisia hankintoja, olemme sitoutuneet Reilun kaupan, luomun ja muiden vastuullisten tuotteiden käyttöön. Hankintakriteereissä huomioimme mm. eläinten hyvinvoinnin.

Ennalta ehkäisemme syntyvän jätteen määrän ja haitallisia ympäristövaikutuksia työskentelemällä oikeilla menetelmillä ja välineillä sekä lajittelemalla. Tuotannonohjausjärjestelmän avulla optimoimme valmistettavan ruuan määrän ja siten vaikutamme syntyvään ruokahävikkiin. Luovutamme tähderuokaa hyväntekeväisyyteen ja haemme uusia ratkaisuja hävikkiruoan hyödyntämiseksi.

Tukipalvelujen tuottajana ja järjestäjänä kannamme yhteiskuntavastuuta huolehtimalla kuntalaisen hyvinvoinnista. Kannamme yhteiskuntavastuuta mm. työllistämällä vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Laadukkailla puhtauspalveluilla huolehdimme asiakkaan toimintaympäristön viihtyisyydestä ja terveellisyydestä. Autamme asiakasta päivittäin tekemään ravitsemuksellisesti täysipainoisia ratkaisuja hyvinvoinnin tueksi. Yhteisiä varoja käyttämällä tuotamme turvallisia palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti.

Viestinnällä ja vuorovaikutteisella asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöllä edistetään vastuullisuutta. Viestintä on avointa ja läpinäkyvää. Panostamme henkilökunnan koulutukseen ja kannustamme aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Ohjaamme asiakasta terveellisiin ja kestäviin valintoihin sekä kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaan kanssa.